Movie-skärmklipp

Mångfald är vår styrka

Posted on Posted in nyheter

Vår diversitet är en viktig nyckel till vår framgång. På Pellagor pratar vi mer än 15 olika språk och vi kommer från en mängd skiftande kulturer. Det som förenar oss är vår kompetens, nyfikenhet och höga ambition. Välkommen till ett modernt IT-konsultbolag.

Välkommen till Pellagor. https://jobs.pellagor.com/

#Pellagor #PellagorDareToChange