historia

Pellagor grundades 2016 av Peter Boskma, Ola Nilsson och Mikael Dahlin. I en skärgårdsmiljö ute på Ingarö i Stockholms skärgård möttes Micke, Ola och Peter för att diskutera hur ett perfekt konsultbolag skulle kunna se ut.

Med erfarenhet från deras egna yrkesliv som IT-konsulter beslöt sig trion att anta utmaningen att skapa något nytt. Bolaget skulle vara baserat på lika möjligheter för alla och med rättvis ersättning för det arbete som de individuella anställda utförde. Ett bolag med en säker och trygg arbetsmiljö för alla, där människor trivs och har roligt. Ett bolag där anställa inte är ett nummer utan erkända och respekterade som individer.

Pellagor ska  vara ett bolag som speglar omgivningen och världen som bolaget vistas och verkar i. Ett bolag byggt med människor från olika bakgrunder och kulturer. Om du tar promenad i tex Stockholm kan du bevittna ett mångkulturellt samhälle fullt av diversitet. Pellagor skulle vara ett bolag som speglar denna mångfald. Så oavsett bakgrund värdesätter vi språkkunskap, utbildning och höga ambitioner.

Med ovanstående bakgrund startade vi Pellagor och är sedan dess fast beslutna att realisera våra ambitioner. Först och främst är vi otroligt stolta över de kollegor som ha beslutat att vara med på vår resa mot Pellagors framtida framgång, och naturligtvis över de kunder som från dag ett har haft förtroende för oss och använt sig av våra tjänster.

Besöksadress Sverige

Arenavägen 33, 8 vån
121 77 STOCKHOLM

Kontakt

Telefon:
+46 708-877061
E-post: info@pellagor.com