Kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring har under de senare åren utvecklats både som kompetensområde och funktion hos våra kunder. Många företag som arbetar inom digitalisering och IT baserade tjänster inser nu vikten av kvalitetssäkrade produkter.

Våra kunder inser vilka besparingar som kan göras om de lyckas produktionssätta tjänster och produkter som håller hög kvalitet. Tiden då testperioden var en inklämd och nedprioriterad funktion mellan kodutveckling och produktionssättning är snart historia.

Nu är den agila transformationen inte längre något nytt begrepp som slängs runt i planeringsmöten. I den mån det är möjligt så har arbetssätten hos många företag gått från traditionell vattenfall till agila metoder. Detta arbetssätt ställer nya krav på kompetenser och sättet som används för kvalitetssäkring ändras med det. Vi ser nu en tätare dialog mellan alla ansvariga i utvecklingskedjan där test och kvalitetssäkring inte längre är en nedprioriterad funktion, tvärtom.

Hos oss på Pellagor kan man växa i sin roll som testare, testledare eller kravansvarig. Våra kunder efterfrågar vår kompetens och vi levererar konsulter som brinner för sitt kompetensområde. Vi utvecklas med våra uppdrag och med vår omgivning.

Besöksadress Sverige

Arenavägen 33, 8 vån
121 77 STOCKHOLM

Kontakt

Telefon:
+46 708-877061
E-post: info@pellagor.com

Office Address
Sweden

Arenavägen 33, 8 vån
121 77 STOCKHOLM

Contact Details

Telefon:
+46 708 877 061

E-post: info@pellagor.com

 

 

 

FOLLOW US

Check out what happens at Pellagor through social media