Kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring har under de senare åren utvecklats både som kompetensområde och funktion hos våra kunder. Många företag som arbetar inom digitalisering och IT baserade tjänster inser nu vikten av kvalitetssäkrade produkter.

Våra kunder inser vilka besparingar som kan göras om de lyckas produktionssätta tjänster och produkter som håller hög kvalitet. Tiden då testperioden var en inklämd och nedprioriterad funktion mellan kodutveckling och produktionssättning är snart historia.

Nu är den agila transformationen inte längre något nytt begrepp som slängs runt i planeringsmöten. I den mån det är möjligt så har arbetssätten hos många företag gått från traditionell vattenfall till agila metoder. Detta arbetssätt ställer nya krav på kompetenser och sättet som används för kvalitetssäkring ändras med det. Vi ser nu en tätare dialog mellan alla ansvariga i utvecklingskedjan där test och kvalitetssäkring inte längre är en nedprioriterad funktion, tvärtom.

Hos oss på Pellagor kan man växa i sin roll som testare, testledare eller kravansvarig. Våra kunder efterfrågar vår kompetens och vi levererar konsulter som brinner för sitt kompetensområde. Vi utvecklas med våra uppdrag och med vår omgivning.

Besöksadress Sverige

Arenavägen 55, 7 vån
121 77 STOCKHOLM

Postadress

Box 27
121 25 STOCKHOLM

Kontakt

Telefon:
+46 708-877061
E-post: info@pellagor.com

Office Address
Sweden

Arenavägen 55, 7 vån
121 77 STOCKHOLM

Postal Address

Box 27
121 25 STOCKHOLM

Contact Details

Telefon:
+46 708 877 061

E-post: info@pellagor.com

 

Office Address
The Netherlands

Computerweg 22
3542 DR  Utrecht

Postal Address

Computerweg 22
​3542 DR  Utrecht

Contact Details

Telefon:
+31 653 191 426
+31 655 362 374
E-post: info@pellagor.com

 

 

Besöksadress Nederländerna

Computerweg 22
3542 DR  Utrecht

Postadress

Computerweg 22
​3542 DR  Utrecht

Kontakt

Telefon:
+31 653 191 426
+46 708 797 857
E-post: info@pellagor.com

FOLLOW US

Check out what happens at Pellagor through social media